Bưu điện văn hóa xã Võng Xuyên

  • Mã bưu điện: 153678
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võng Xuyên
  • Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433920990