Bưu điện văn hóa xã Viên Nội

  • Mã bưu điện: 157420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Viên Nội
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Giang, Xã Viên Nội, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 02433771260