Bưu điện văn hóa xã Tân Triều

  • Mã bưu điện: 134800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Triều
  • Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 01672772055