Bưu điện văn hóa xã Đa Sỹ

  • Mã bưu điện: 152381
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đa Sỹ
  • Địa chỉ: Sô´0, Tổ dân phố số 8, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 0433829306