Bưu điện HH Linh Đàm

  • Mã bưu điện: 128540
  • Bưu cục: Bưu điện HH Linh Đàm
  • Địa chỉ: Sô´50, Lô nhà HH3C, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: