Bưu điện văn hóa xã Hoàng Liệt

  • Mã bưu điện: 128501
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Liệt
  • Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: 6870981