Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại

  • Mã bưu điện: 122801
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại
  • Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: