Bưu điện Bùi Xương Trạch

  • Mã bưu điện: 121031
  • Bưu cục: Bưu điện Bùi Xương Trạch
  • Địa chỉ: Sô´148, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân
  • Điện thoại: 024.32216744