Bưu điện văn hóa xã Thọ Xuân

  • Mã bưu điện: 153480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Xuân
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn ( Cụm Dân Cư Số 3 ), Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 01254469089