Bưu điện Khương Đình

  • Mã bưu điện: 120120
  • Bưu cục: Bưu điện Khương Đình
  • Địa chỉ: Sô´20, Đường Khương Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân
  • Điện thoại: 0243.2252527