Bưu điện văn hóa xã Thư Phú

  • Mã bưu điện: 158590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thư Phú
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thư Dương, Xã Thư Phú, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 0914969263