Bưu điện văn hóa xã Phụng Thượng

  • Mã bưu điện: 153610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phụng Thượng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tây, Xã Phụng Thượng , Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433648402