Bưu điện văn hóa xã Yên Nghĩa

  • Mã bưu điện: 152351
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Nghĩa
  • Địa chỉ: Tổ dân phố số 10 – Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 02433570200