Bưu điện văn hóa xã Trâu Quỳ

  • Mã bưu điện: 131001
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trâu Quỳ
  • Địa chỉ: Thôn Đào Nguyễn, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 0993247520