Bưu điện văn hóa xã Liên Mạc

  • Mã bưu điện: 130200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Mạc
  • Địa chỉ: Xóm Cổng Cầu, Xã Liên Mạc, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 01676608390