Bưu điện Bắc Linh Đàm

  • Mã bưu điện: 128200
  • Bưu cục: Bưu điện Bắc Linh Đàm
  • Địa chỉ: Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: 024.36414342