Bưu điện Đông Anh

  • Mã bưu điện: 136000
  • Bưu cục: Bưu điện Đông Anh
  • Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024 39631666