Bưu điện văn hóa xã Trung Mầu

  • Mã bưu điện: 132700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Mầu
  • Địa chỉ: Thôn Trung Màu, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 01648362868