Bưu điện văn hóa xã Phúc Lợi

  • Mã bưu điện: 126100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Lợi
  • Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên
  • Điện thoại: