Bưu điện văn hóa xã Bưu điện Kiến Hưng

  • Mã bưu điện: 152382
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bưu điện Kiến Hưng
  • Địa chỉ: Sô´0, Tổ dân phố số 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 02433510373