Bưu điện văn hóa xã Việt Long

  • Mã bưu điện: 141100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Long
  • Địa chỉ: Thôn Tiên Tảo, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438851404