Bưu điện Phùng Khoang

  • Mã bưu điện: 130316
  • Bưu cục: Bưu điện Phùng Khoang
  • Địa chỉ: Sô´16/67, Đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: