Bưu điện văn hóa xã Tiên Dược

  • Mã bưu điện: 139100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Dược
  • Địa chỉ: Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438851159