Bưu điện Quảng Bị

  • Mã bưu điện: 156360
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Bị
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quảng Bị 5, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 024.33841101