Bưu điện văn hóa xã Vân Nội

  • Mã bưu điện: 136401
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Nội
  • Địa chỉ: Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0982131982