Bưu điện Phú Minh

  • Mã bưu điện: 158150
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Minh
  • Địa chỉ: Sô´0, Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 024.33784001