Bưu điện Sơn Tây

  • Mã bưu điện: 154000
  • Bưu cục: Bưu điện Sơn Tây
  • Địa chỉ: Sô´1, Phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây
  • Điện thoại: 024.33832196