Bưu điện văn hóa xã Kim Chung

  • Mã bưu điện: 138301
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Chung
  • Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0915371471