Bưu điện Vạn Thắng

  • Mã bưu điện: 154850
  • Bưu cục: Bưu điện Vạn Thắng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 024.33625033