Bưu điện văn hóa xã Vạn Phúc

  • Mã bưu điện: 135300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Phúc
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 0988457597