Bưu điện văn hóa xã Duyên Thái

  • Mã bưu điện: 158660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duyên Thái
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 02433769516