Bưu điện Thạch Đà

  • Mã bưu điện: 142080
  • Bưu cục: Bưu điện Thạch Đà
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 024.38164301