Bưu điện văn hóa xã Sơn Hà

  • Mã bưu điện: 158170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hà
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433856399