Bưu điện văn hóa xã Kim Hoa

  • Mã bưu điện: 142180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Hoa
  • Địa chỉ: Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438171373