Bưu điện văn hóa xã Lại Thượng

  • Mã bưu điện: 155450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lại Thượng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng , Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433773900