Bưu điện KHL Long Biên

  • Mã bưu điện: 125656
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Long Biên
  • Địa chỉ: Sô´26, Ngõ 53, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên
  • Điện thoại: 02438271555