Bưu điện văn hóa xã Vân Canh

  • Mã bưu điện: 153080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Canh
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 0914366900