Bưu điện văn hóa xã Phúc Tiến

  • Mã bưu điện: 158016
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Tiến
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433855570