Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú Cầu

  • Mã bưu điện: 157380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú Cầu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quảng Nguyên, Xã Quảng Phù Cầu, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 0942398599