VNPOST Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Hai Bà Trưng, Hà Nội cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bưu điện Vân Hồ, Bưu điện Nguyễn Công Trứ, Bưu điện Lò Đúc, Bưu điện Chuyển Tiền, Bưu điện Giao dịch EMS Hai Bà Trưng 2, Bưu điện Trần Khát Chân, Bưu điện Giao dịch EMS Hai Bà Trưng 1, Bưu điện KHL Hai Bà Trưng 2, Bưu điện Kim Ngưu, Bưu điện Bách Khoa, Bưu điện Bạch Mai, Bưu điện KHL Hai Bà Trưng, Bưu điện Minh Khai, Bưu điện Chợ Mơ, Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Nikko, Hòm thư Công cộng độc lập Bệnh viện Thanh Nhàn, Hòm thư Công cộng độc lập Trường Đại học KTQD

Bưu điện Vân Hồ

 • Mã bưu điện: 112310
 • Bưu cục: Bưu điện Vân Hồ
 • Địa chỉ: Sô´2, Phố Vân Hồ 3, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 024.38228896

Bưu điện Nguyễn Công Trứ

 • Mã bưu điện: 112200
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Công Trứ
 • Địa chỉ: Dãy nhà N8, Khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 024.39766083

Bưu điện Lò Đúc

 • Mã bưu điện: 113100
 • Bưu cục: Bưu điện Lò Đúc
 • Địa chỉ: Sô´114, Phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 024.39448015

Bưu điện Chuyển Tiền

 • Mã bưu điện: 112300
 • Bưu cục: Bưu điện Chuyển Tiền
 • Địa chỉ: Sô´18, Phố Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 8226769

Bưu điện Giao dịch EMS Hai Bà Trưng 2

 • Mã bưu điện: 112618
 • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch EMS Hai Bà Trưng 2
 • Địa chỉ: Sô´164a, Phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 02432181911

Bưu điện Trần Khát Chân

 • Mã bưu điện: 113271
 • Bưu cục: Bưu điện Trần Khát Chân
 • Địa chỉ: Sô´393, Phố Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 024.32181157

Bưu điện Giao dịch EMS Hai Bà Trưng 1

 • Mã bưu điện: 113713
 • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch EMS Hai Bà Trưng 1
 • Địa chỉ: Sô´186, Phố Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 02436288386

Bưu điện KHL Hai Bà Trưng 2

 • Mã bưu điện: 113272
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Hai Bà Trưng 2
 • Địa chỉ: Sô´116, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 024.32151072

Bưu điện Kim Ngưu

 • Mã bưu điện: 113360
 • Bưu cục: Bưu điện Kim Ngưu
 • Địa chỉ: Sô´227, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 02432242379

Bưu điện Bách Khoa

 • Mã bưu điện: 112400
 • Bưu cục: Bưu điện Bách Khoa
 • Địa chỉ: Sô´P12-A17, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 024.38680003

Bưu điện Bạch Mai

 • Mã bưu điện: 113720
 • Bưu cục: Bưu điện Bạch Mai
 • Địa chỉ: Sô´333, Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 024.36320352

Bưu điện KHL Hai Bà Trưng

 • Mã bưu điện: 114089
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Hai Bà Trưng
 • Địa chỉ: Sô´69, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 024.39435895

Bưu điện Minh Khai

 • Mã bưu điện: 114090
 • Bưu cục: Bưu điện Minh Khai
 • Địa chỉ: Sô´529, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại:

Bưu điện Chợ Mơ

 • Mã bưu điện: 113900
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mơ
 • Địa chỉ: Sô´1, Phố Minh Khai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 024.38639361

Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Nikko

 • Mã bưu điện: 112617
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Nikko
 • Địa chỉ: Sô´68, Phố Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập Bệnh viện Thanh Nhàn

 • Mã bưu điện: 114001
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập Bệnh viện Thanh Nhàn
 • Địa chỉ: Sô´48, Phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập Trường Đại học KTQD

 • Mã bưu điện: 113068
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập Trường Đại học KTQD
 • Địa chỉ: Sô´187, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: