Bưu điện văn hóa xã Mê Linh

  • Mã bưu điện: 142140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mê Linh
  • Địa chỉ: Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438165290