Bưu điện văn hóa xã Phú Nghĩa

  • Mã bưu điện: 156140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Nghĩa
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quan Châm, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 0968276108