Bưu điện Cầu Dậm

  • Mã bưu điện: 157760
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Dậm
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Viêm Khê: Đội 6-8, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 024.33170262