Bưu điện văn hóa xã Cự Khối

  • Mã bưu điện: 125700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cự Khối
  • Địa chỉ: Tổ 10, Phường Cự Khối, Quận Long Biên
  • Điện thoại: