Bưu điện Hương Sơn

  • Mã bưu điện: 157830
  • Bưu cục: Bưu điện Hương Sơn
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đục Khê: Đội 9-Đội 14, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 024.33849601