Bưu điện Phú Xuyên

  • Mã bưu điện: 158000
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Xuyên
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 024.33857416