Bưu điện Ba Thá

  • Mã bưu điện: 157430
  • Bưu cục: Bưu điện Ba Thá
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 024.33771198