Bưu điện văn phòng BĐH Mỹ Đức

  • Mã bưu điện: 157603
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Mỹ Đức
  • Địa chỉ: Thôn Thị Trấn Tế Tiêu Nay Đổi Thành Thị Trấn Đại Nghĩa, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: