Bưu điện Âu Cơ

  • Mã bưu điện: 124066
  • Bưu cục: Bưu điện Âu Cơ
  • Địa chỉ: Sô´397, Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ
  • Điện thoại: 024.32669080