Bưu điện văn hóa xã Đồng Trúc

  • Mã bưu điện: 155570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Trúc
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433595251